Search form

Apocalipsis 18:20

20jaskaya jui betsa kain chanii:

“Nai anuabu inun, man Diosunabu medibibu inun,

man jawen jancha yuixunikabu inun,

man Jesúsun kushipayabudan,

Diosun na maewan chakabujaida kupikin

matuwen dabanan xunska sinatakin axanaiwen taea matudan,

benimai shinan chankankubainxankanwen”, ikai ninkatan en matu kenexunaii.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index