Search form

Apocalipsis 18:8

8Jabun chakabuwakubainmisbuwen taexun

nukun Xanen Ibu Dios kushipajaidatun ja maewan ainbu jininipa keska kupikin

jabias xabatian yuda ichapa tenankin

betsabu bika tenemakin inun

buni tenemakin maewan kuaxanikiki. Manayukanwen”, iwanan,

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index