Search form

Apocalipsis 19:2

2Ja inun, yuda dasibibu unanxun kaneama kupimiswen taexun

maewan ainbu jininipa keskatun yudabu dasibi chakabuwamakubainai ma kupikiki.

Ja inun, ainbu jininipa keskatun Diosun tsumabu tenankubainmiswen taexun

Diosun jawen maewan jaki sinata paepakin yamawaikiki”, itan

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index