Search form

Apocalipsis 2:14

14Man jaskabia kanei eska tibi matu anu jayabu matu yuinun ninkakanwen. Ja man jabube ichabiamis jatidibun Balaamin yusini putabumaki. Israelbu jau Dioskidi chakabuxanunbun Balaamin nawa xanen ibu Balac yusinchakakin yuikin: Jatu beyusmakin yushin dami kenwanti betsa nami inanshinabu jatu pimaxanwen, ani inun matun bake chipashbe jatu chutanamemati jatu shinanmaxanwen, ani jaska jeneabumaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index