Search form

Apocalipsis 2:5

5Jaskawen taexun jaska man ea duawakin taewani keska jani man benukainimamen, ana shinanjaidatan matun juinti pewakin shinan betsa watan ana Dios anu chintuntan ea chibankubainkanwen. Jamen man jaska betsa wamaken matu anu ana kaxun matu danankin matun oro mane chanka daka matu anua mebinkin en tsekaxanaii.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index