Search form

Apocalipsis 20:6

6Ja inun, Diosun jawenabu wakin medibi wanixun jabu dukun bestenwanan, benimajaidaxankanikiki. Jabudan, ana jawa jatun kushipa mawa dabeki jayamajaida ixankanikiki. Jaskawen taea Dios inun Cristo dayaxuni janchaxuni besti jabe xanen ibui 1,000 año jabe xanen ibuxankanikiki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index