Search form

Apocalipsis 3:12

12Tsuabunda ea dananma jabun maemakin binumisbudan, janu en Epa Diosun jiwe anu jawen chibu betsa keska tsuan betseketiduma keska en matu waxanaii. Janua man jani ana kainbainama inunbadiaii. Jaska inun, en Epa Diosun kena matuki kenekin netankin jawen mae Jerusalén Bena ja mae nai anua butuxanai jawendi matuki kenekin netankin en kena benadi en matuki netanxanaii.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index