Search form

Apocalipsis 3:2

2Janua jaska Diosun matu shinanmakin jawen jancha matu chibanmakatsis ikai chibankin man keyudiamajaida unankin matu yununun ninkakanwen. En jancha unanjaidabiakin man akin pewamaki. Ana chibanma man jakimakin man ma jeneaii, mawai keskaidan. Man tsuabuda jaskadan, uxa bestein keskatan matun juintinin shinan mestenwantan ana en Dios chibanjaidakubainkanwen.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index