Search form

Apocalipsis 4:8

8jatibu 6 punyan peiya jabun yuda jidabi jawen bedunati chaxa dakabun badidi inun meshu medan Dios kenwankin jabun jeneisbuman yuikin:

“Min pepajaidaki.

Min dasibi kushipa binuaki.

Mai jayadiama nukun Xanen Ibu Dios

dasibi kushipajaida jiwea jaya inun,

natian jiwekunkainai inun,

ana min butuxanai nun unaiin”, ikin

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index