Search form

Apocalipsis 7:9

Nai anuxun jati tsuan tanatidumabun tadi juxupa saweabukidi yuinikiaki, na janchadan

9Januxun ana uinbaunkin yudawan jati tsuan tanatiduma en uinxu matu yuinun ninkakanwen. Nawabu mai pakea tibi anuabu inun, yuda betsa xukua tibi anuabu inun, dasibi jancha tibi anuabu inun, mae tibi anuabu Dios xanen ibu jaki tsauti inun chaxuwan baken besuudi jabu nixun tadi juxupa chaipa sawexun xenpan tsuma nixun

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index