Search form

Romanos 1:17

17Jaska inun, jawen jancha yuixunikatun Diosun kakapekidi kenekin yuikin: “Tsuabunda Diosun jancha ikunwankin chibainwen taea pepai jiwexankanikiki”, aniki. Jaskawen taexun jawen bakekidi kakape Diosun jawen jatu mekekin jatun chakabu buanixun ja besti ikunwainbu jatu paxawaxanikiki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index