Search form

Romanos 1:18

Dios chibankatsi ikabuma ana Diosun jatu mekeamakiaki, na janchadan

18Yuda jidabi jiwebaunabu jatun chakabuwen chakabukubainkin jancha chanimawen jiwekatsi ikabumawen taexun betsabun ikunwantidubun jau ninkayamanunbun chanima jancha junekin nemamisbuki. Jabun jatu nemamisbu Dios nai anu jiwea jatuki sinatakin natian jatu kupikin jabu tenemaikiki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index