Search form

Romanos 10:19

19Jaska inun, emebi ana yuka iki Israelbuman Mesías chibankin Israelbu binuxanaikidi kenekin Moisin Diosun jancha ja dukun yuikin:

“Israelbuma jabu enabuma ibianibun

matun Mesías ikunwankin chibain ma enabuwen taea

man jatuwen kemuxanaii.

Jakia matu Israelbu man enabu ibiani

matu jabuwen kemumakin

jabu unainsmapakidi man shinanbiamisken

en matu jaki sinatamaxanaii”,

iniki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index