Search form

Romanos 10:5

5Jakia jaska Diosun yunuti inun jawen nemati chibain pepawen jiwetidubukidi Moisin yusinkin: “Tsuabunda jawada Diosun yusini chibankubainkin kaneama Dios benimawai jawen yusianwen taea jiwexankanikiki”, iwanan, jatu kenexuniki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index