Search form

Romanos 11:12

12Jaskaken jawada Diosun bechipaiai Israelbun danankin betsa betsapa wabiaibun ja jabu Israelbuman jawen bake Jesucristo dananma jabun bechipaikin Diosun kakape Cristokidi ninkatan jabun akai Israelbun shinain chanima jabuwen taexun Israelin baba midimabundi jawen jancha ikunwain bepexexankanikiki, Diosun jatu ana duajaidawakin ibu wayadan.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index