Search form

Romanos 11:15

15Jaska enabu Israelbun Jesucristo danainbuwen taexun yudabu mai jidabi anu manibaunxun Diosun kakape jabun Jesucristokidi ikunwanbaunaibuwen taexun enabun ikunwankin taewadiakin jatun chakabu jenei jaki pechitan yuda mawa ana bestean keskai jiwe kuian bidiai benimaxankanikiki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index