Search form

Romanos 13:11

Jesús ma jua kemajaidakiaki, na janchadan

11Jaska inun, Jesucristo chibankin taewakin Diosbe nun jiwexanai jawen jancha ninkakin nun unanidan, ma ana chaima kemaiwen taea ana jatixuinda jaki chikishama yuda betsa betsapabuwen nuikin jawada Diosun bechipaiai menan jawaida tapin jawen mekedikanwen, uatian nun jiweshina keska jaskas shinanmadan.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index