Search form

Romanos 13:5

5Ja inun, jau Diosun matu kupiyamaxanun, iwanan, matun gobierno xanen ibubu Diosun matu chibanmakatsis ikaiwen taexun jatu kushipa wakin matun xanen ibu wa jabun yunuti inun jatun nemati ninkatan man chibainan, matu kupiai nemati bestimaki. Jakia jaska Diosun bechipaiai akaibu ninkakin man shinantidubuki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index