Search form

Romanos 13:8

Duapai inun nuikipatikiaki, na janchadan

8Jaska inun, yuda betsabu dibitan jawaida jatu paka keyukubainkanwen. Jaska keskadi shinankanwen. Matube jiweabuwen nui medabenain man jatu dibia inain keskai duanamekubainkanwen. Jaska wakin jatukidi jaska shinankin ja Diosun yununi chibankin matun akin menekin ma kaneamaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index