Search form

Romanos 14:5

5Jaska inun, betsakididan, Jesús chibainbu betsabunan, semana tibi jadatuda xaba medibi watan janu ichaxun Dios kenwanun ika ikubainmisbuki. Jakia ikunwainbu betsabun xaba tibi kasmai meshu medan tibi ichaxun Dios kenwanmisbuki, xaba medibi tibi jabiasbiakenan. Jaska wakinan, jawatianda xaba betsatian ichatan ikunwain tibitun Dios kenwankin kaneabumaki. Jaska shadabu wakin man ikunwain unantan dakeyamakubainkanwen.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index