Search form

Romanos 4:18

18Jaska Abraham inun jawen ain Sara anua besti jatun juni bake kayabi inun jawen bababu midima tsuan tanatiduma jayatan yuda betsa betsapa xanen ibuxanaibu bebunkidi Diosun yubani anibujaidakin jaska shinanma Diosun jancha ninkatan manakakin jawa dateama Diosun jaska waxunxanai ikunwankin shinankubainikiaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index