Search form

Romanos 4:9

9Na Davidin eska kenekinan, ¿judiobun jatun beya chibankin jatun jina kubichi mextemisbukidi besti animen? ¿Jabu judiobuma dikabiki akama inidaka? Matu yuinun ninkakanwen. Abrahamnen Diosun jancha ninkatan ikunwankubainaiwen taexun Diosun unanti watan yuikin: “Juni pepaki”, anikidi kenekin en matu shinanmaxuki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index