Search form

Romanos 7:13

13Ja yusian pepa jawenduabiatunan, ea mawa kayabi anu iyuaidan, ¿pemen? Jaskamajaidaki. Ja en chakabu amisdan, jaska chanima xabakabi kayabi en chakabu taxnikin chakabun ea padankin yabutan ea kanemakin jatun ea tenan keska waniki. Chanima jawada Diosun bechipaiama nemani aki nun chakabumisdan, jadan, pemajaidaki. Chakabudan, Diosunamaki. Jaskadan, dananmiski.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index