Search form

Romanos 7:7

Chakabun yudabu padanmiskiaki, na janchadan

7Jaskaken nun shinankin yuiaidan: “Diosun yunuti inun jawen nemati ¿jawen chakabukin dananmatimen?” Jaskamaki. Jaska Diosun Moisés jawen yunuti inun jawen nemati kenemabianiken jawen yusian en ninkaisma chakabu jakidi en tapianma ikeaniki. Jakia Diosun nukun xenipabu yusinkin: “Jawada yuda betsana shinain jawen kemuyamakanwen”, ini ja en tapianma jawen kemuti chakabu en unanma ikeaniki, kemu Diosun nemabianikenan.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index