Search form

Romanos 8:4

4Jaska Diosun Moisés jawen jancha yununi nukubun nun jawa chibankin menetiduma shinankin Diosun jawen bake jatun jau meneyunun yununiki. Nuku jaska waniwen taexun ana jaska yudabu chakabun bechipaiai jiwemis akama jakia jaska Yushin Pepatun nuku yunuai chibain nun jiwekunkaintiduki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index