Search form

Romanos 9:17

17Jaska inun, chipu Diosun xanen ibu Faraón kupikatsi shinanbiakin yuikin: “Faraónen, en kushipa miwen jatu unanmakatsis ikin mia katukin dasibi Egipto nawabun xanen ibu en mia waniki, jau miwen taexun en kushipa inun en kena mai jidabi anu jiweabun jau unanxanunbun”, ikin jakidi Diosun Moisés janchamai Moisin ninkatan jakidi

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index