Search form

Romanos 9:29

29iwanan, Diosun jatu kupidiama Isaíasin ana yuikin:

“Nukun Epa Dios kushipajaidatun nukunabu Israelbu kupikin

texe wama inidan, nun jayamadi ikeanaii,

jaska Sodoma maewan anuabu inun Gomorra maewan anuabu

Diosun jatu kupikin yamawani keskadan”,

itan Isaíasindi keneniki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index