Search form

Hechos 14:11

11Caandíh ã booanachah ennit, cã́acwã bʉ́dí ĩt en wʉ́hi bejep wʉt jĩ. En wʉ́hi bejnit, ĩ́ih wéheatjĩh nin pah ĩt niíj wẽi ñaacáp wʉt jĩ:

—Jwiít jwĩpĩ́ ʉʉ́bh wẽinit dioswã cã́ac wẽéhnit, ĩt dei jʉ̃ʉ́wʉ́p taga, ĩt niijíp wʉt jĩ. Páant ĩ niíj wẽi ñaacáchah yʉhna, Pablowã ĩt beh joicáp wʉt jĩ.

Dios ã jáap naáwát tólih

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index