Search form

Hechos 2:36

36“Pánihna, wã déewãá, nindih ñi tʉ́i jéihyeé: Caán Jesús yeéb cruzboó ñi mao yohat tʉ́ʉtnijidih Diosboó maáh ã waadánap be. Caán Jesúsjeh jwĩpĩ́ pã́ini Dios ã wahni Cristo beé”, Pedro cã́acwãdih ãt niijíp wʉt jĩ.

Dios ã jáap naáwát tólih

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index