Search form

Hechos 2:6

6Pánihna, japboó yáanachah joinít, Jesúíhwã ĩ jʉmni mʉʉná dawá ĩt míic wáac jʉibínap wʉt jĩ. Pánih jʉibínit, cã́acwã yoobó ĩ wéheatnajĩh Jesúíhwã ĩ wéhenachah, beh joiná, joí wʉ́hi bejnit, nin pah ĩt míic niíj wéhenap wʉt jĩ:

Dios ã jáap naáwát tólih

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index