Search form

Hechos 3:13

13Abraham, Isaac, Jacob jon jã́tih moón jwĩ nʉowã Diosdih ĩt tʉ́i weñep wʉt jĩ. Caán Diosjeh beé, caandíh teo wʉ̃hni Jesús ã wʉ̃t chah yáaat pínah niijná, nindih ã jibanap be. Yeébboó Jesúsdih en jʉ̃ihnitdih wʉ̃hnit, Pilato caandíh nemat mʉʉmánt ã bacaíhichah yʉhna, yeéb ã bacaat déedih ñi jepahcap be.

Dios ã jáap naáwát tólih

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index