Search form

Hechos 3:8

8Pánihna, caán ñah ñʉhnit, ãt yáac chʉ̃i bej jwíihip wʉt jĩ. Pánih yáac chʉ̃i bejnit, ñaáp táamp chʉ̃init, “Dios tʉ́ini caá. Wã tʉ́i jéih bejna caá”, niíj wẽinit, Dioíh mʉʉdíh ãt waad béjep wʉt jĩ.

Dios ã jáap naáwát tólih

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index