Search form

Hechos 6:8

Bita Estebandih ĩ tewat

8Esteban, caandíh Dios bʉ́dí ã teo wáacachah, ã wẽpatjĩh dawá láa jwiít cã́acwã jwĩ jéih chãjca naáhdih ãt chãj jʉ́ʉtʉp wʉt jĩ. Páant ã chãj jʉ́ʉtʉchah ennit, cã́acwã Jesúíh doonádih chah ĩt joííhip wʉt jĩ.

Dios ã jáap naáwát tólih

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index