Search form

Juan 12:35

35Páant ĩ niijíchah joinít, Jesús queétdih nin pah ã niíj jepahap jĩ:

—Weémboó baabát panihni ded pah wã íip ã jʉmatdih yeebdíh wã jéihyana caá. Obohjeéhtih, maátcanbitjeh ñijeéh wã jʉmbipna caá. Pánihna, tʉ́i jʉmat tʉ́ʉt niijná, yeebdíh wã bohéátjidih ñi quíib bʉʉdcá bojoó. Ded dʉpʉ́napboó jib bejni dedboó ã bejat pínahdih ã en jʉicán caá.

Dios ã jáap naáwát tólih

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index