Search form

Juan 13:20

20Nindihbʉt yoobópdih yeebdíh wã naóhna caá. Wã wahnidih ded tʉ́i wẽi jwãáhni, weemdíhbʉt ã tʉ́i wẽi jwãáhna caá. Pánih weemdíh wẽi jwãáhni, weemdíh wahnijidihbʉt ã wẽi jwãáhna caá”, Jesús jwiítdih ã niijíp jĩ.

Dios ã jáap naáwát tólih

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index