Search form

Juan 14:18

18“Yeebdíh wã éemp bejcan niít. Pánih éemp bejcan, caán Tʉ́ini Espíritu yeebdíh ã jʉyʉ́chah, weém wã jʉmat pahjeh mʉntih ñijeéh ã jʉmbipna caá.

Dios ã jáap naáwát tólih

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index