Search form

Juan 15:10

10Wã íip weemdíh ded pah ã wʉtʉchah, caandíh jepahna, ã oyatjĩh ãjeéh wã tʉ́i jʉmna caá. Páant wã chãjat pah, weem jwʉ́h yeebdíh ded pah wã wʉtatdih jepahna, wã oyatjĩh wãjeéh ñi tʉ́i jʉmbipna caá.

Dios ã jáap naáwát tólih

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index