Search form

Juan 16:13

13Páant wã naóhcah yʉhna, Tʉ́ini Espírituboó yeebdíh ã jéihyabipna caá. Caán ã jenah joyátjeh ã naóhcan niít. Obohjeéhtih, wã íip caandíh ã naáwát tʉ́ʉtʉchah, yeebdíh yoobópdih ã naóh beedábipna caá. Tʉ́ttimah ded pah ã yapat pínahdihbʉt ã bohébipna caá.

Dios ã jáap naáwát tólih

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index