Search form

Juan 16:27

27Pánihna, wã íip pebhmant jʉ̃óhni wã jʉmʉchah ‘Yoobópdih tigaá’, niíj jenah joinít, weemdíh ñi oyochah ennit, wã íipboó yeebdíhbʉt ã oibipna caá. Páant ã oyatdih jéihnit, yeebjéh caandíh ñi ʉʉ́bhbipna caá.

Dios ã jáap naáwát tólih

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index