Search form

Juan 18:16

16Obohjeéhtih, weém wã waadáchah, Pedroboó wáihyat jʉ́dʉ waadápmahjeh ã chãwáp jĩ. Pánihna, jwʉ́ʉb bac jʉ̃óhnit, waadátboó wapnihdih Pedrodih wã waadát tʉ́ʉtʉp jĩ. Páant mi waadát tʉ́ʉtʉchah joinít, weém Pedrodih wã nʉmah waad béjep jĩ.

Dios ã jáap naáwát tólih

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index