Search form

Juan 18:28

Pilato jwʉh Jesúsdih ã ʉʉ́bh joyát

(Mt 27.1-2,11-14; Mr 15.1-5; Lc 23.1-50)

28Baáb jéenechah, Caifáíh mʉʉmánt Jesúsdih ʉb bac bejnit, caán tʉ́tchidih moón ĩ maáh Pilato wʉ̃t jʉmniíh mʉʉná caandíh ĩ ʉb bejep jĩ. Pánih ʉb bejna yʉhna, queétjeh ã́ih mʉʉná waadcán, soldadowãdih Jesúsdih ĩ ʉb waad béjat tʉ́ʉtʉp jĩ. Pilato judío nihcah, ã́ih mʉʉná waadnít, jwĩ wʉtatdih yap yohna, Pascua jeémátdih ĩta jéih jeémpcan tagaá.

Dios ã jáap naáwát tólih

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index