Search form

Juan 18:37

37—Pánihna, ¿meém maáh niít? páant niijná, Pilato ãt niijíp wʉt jĩ.

—Ma niiját pah maáh tigaá wã jʉmʉp. Cã́acwã ĩ maáh jʉmat tʉ́ʉt, queétdih yoobópdih naáwát tʉ́ʉt niijná, nin baácboó wã jʉ̃ʉ́wʉ́p jĩ. Pánihna, ded yoobópdih chãjíhni, weemdíh ã tʉ́i jepahna caá, Jesús ãt niijíp wʉt jĩ.

Dios ã jáap naáwát tólih

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index