Search form

Juan 18:9

9“Míihwã weemdíh ma wʉ̃hnitdih biíc cã́acdih wã bʉʉdát tʉ́ʉtcap be”, Diosdih ã niíj ʉʉ́bátji pah biíc yoobó ã yapat pínah niijná, “Nitdih ñi teoca bojoó”, ã niijíp jĩ.

Dios ã jáap naáwát tólih

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index