Search form

Juan 19:25

25Páant ĩ chãjachah, Jesúíh cruz pebhbit chénena míic yaádh biícdih weém wã en ñʉhʉp jĩ. Jesús íin, ã cheh, biíh wili María Cleofas áa, biíh wili María Mágdala tʉ́tchidih bóli jwĩ en ñʉhʉp jĩ.

Dios ã jáap naáwát tólih

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index