Search form

Juan 21:8

8Páant ã yaáh ñáan bejechah, caán ñʉodíh teonit, jwiítboó jãáj chóojĩh jwĩ wái ñáan jʉibínap jĩ. Íim tac yoob póhba ã nihcan jĩí, tʉ́i jwẽ́ej bʉʉgdíhjeh jwĩ jʉmʉp jĩ.

Dios ã jáap naáwát tólih

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index