Search form

Juan 3:26

26Pánih míic wéhe péanit, Juan pebhna jʉibínit, ã bohénit caandíh nin pah ĩt niíj ʉʉ́bh joyóp wʉt jĩ:

—Bohéní, Jordán mʉj conanaajĩ́h majeéh jʉmniji ‘Caán caá weemdíh chah jʉmni’, ma niijníjiboó bʉʉ cã́acwãdih daabána caá ã chãjap. Páant ã daabánachah, nihat caan pébhna míicjeh bejna caá ĩ chãjap, Juandih ĩt niijíp wʉt jĩ.

Dios ã jáap naáwát tólih

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index