Search form

Juan 7:23

23Chooát yeó jáapdih yʉhna, Moisés ã wʉtatjidih yap yohíhcan, yeebbʉ́t ñi wehdih ñipĩ́ bóodat tʉ́ʉtna caá. Páant ñi chãjna yʉhna, ¿dépanihna, chooát yeó jáapdih weémboó wʉnnidih wã booanachah enna, ñipĩ́ íij?

Dios ã jáap naáwát tólih

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index