Search form

Juan 8:21

“Wã bejep pínahna ñi jéih bejcan niít”, Jesús ã niiját

21Pánih bohénajeh, Jesús nin pah ã jwʉ́ʉb niíj naáwáp jĩ:

—Wã jʉ̃ʉ́wʉ́pjiboó wã jwʉ́ʉb bejbipna caá. Páant wã bejat tʉ́ttimah, weemdíh ñi bidbipna caá. Obohjeéhtih, ñi yéej chãjatdih ñi cádahcatji jíib, wʉnna, ñíih caolih iiguípna bejna, wã bejep pínahboó ñi jéih bejcan niít, ã niijíp jĩ.

Dios ã jáap naáwát tólih

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index