Search form

Lucas 12:8

“Weém Jesúíh caá”, ʉ́ʉmcanjeh, niiját

(Mt 10.32-33; 12.32; 10.19-20)

8“Cã́acwã ĩ joyóchah, ded ‘Weém Jesúíh caá’, ã niijíchah, weembʉ́t wã íipíh ángelwã ĩ joyóchah, ‘Caánboó wĩ́ih caá’, wã niijbípna caá.

Dios ã jáap naáwát tólih

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index