Search form

Lucas 17:37

37Páant ã niijíchah joinít, ã bohénit caandíh nin pah ĩt ʉʉ́bh joyóp wʉt jĩ:

—¿Dedboo tígaá páant ã yapbi? ĩt niijíp wʉt jĩ.

—Jóopwã ĩ jiíj jʉ́ʉdʉchah ennit, nʉñʉ́p ã moopópboó jéihna, biáboó ñi bidcan niít. Páant ñi jéihyat pah, dedjĩh wã jwʉ́ʉb dei jʉ̃ʉ́wʉ́chah jéihna, biáboó bidcat caá náahap, Jesús queétdih ãt niijíp wʉt jĩ.

Dios ã jáap naáwát tólih

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index